جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شهریور ۱۳, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه) - آماج

یارانه

یارانه دریافت نکرده‌اید؟

یارانه دریافت نکرده‌اید؟ با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک پنج دهک اول درآمدی درحالی می‌توانند از امتیاز تشویقی این طرح بهره‌مند شوند که ۵۰ درصد یارانه‌شان

ادامه مطلب »