جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ظرفیت ۱۸۰۷ نفری برای صندلی‌های خالی آزمون دستیاری

فرصت انتخاب رشته محل درمرحله تکمیل ظرفیت پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی امروز شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲ به پایان می رسد.

به گزارش آماج، آن دسته از داوطلبان پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که در مرحله اصلی مجاز به انتخاب رشته محل بوده و در اعلام نتایج مرحله اصلی مردود اعلام شده‌اند و یا به هر دلیل موفق به انجام انتخاب رشته محل نشده‌اند، می‌توانند در بازه زمانی اعلام شده نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کنند.

انتخاب رشته محل از ساعت ۱۰ صبح سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ آغاز شده است و تا ساعت ۱۰ شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی فعال است.

پیش از این حدود ۴ هزار نفر در پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پذیرفته شده بودند. با اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در دو مرحله تکمیل ظرفیت در این آزمون اجرا شد. مرحله اول با ظرفیت پذیرش ۱۳۳۰ نفر در ۱۳ رشته تخصصی مختص گروه مناطق محروم بود.

در مرحله دوم تکمیل ظرفیت، ظرفیت پذیرش ۱۸۰۷ نفر است که در ۲۴ رشته تخصصی اعلام شده است. بیشترین میزان پذیرش متعلق به رشته طب اورژانس و کمترین میزان متعلق به رشته پزشکی ورزشی است.

ظرفیت ۱۸۰۷ نفری برای صندلی‌های خالی آزمون دستیاری
ظرفیت ۱۸۰۷ نفری برای صندلی‌های خالی آزمون دستیاری

جدول میزان ظرفیت در مرحله دوم تکمیل ظرفیت پنجاهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی

ردیف رشته دانشگاه‌های علوم پزشکی پذیرنده ظرفیت
۱ ارتوپدی اراک، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایران، بقیه الله، تهران، شهیدبهشتی، شیراز، مشهد، همدان ۲۰ نفر
۲ آسیب شناسی ارومیه، اصفهان، ایران، بابل، شیراز، کاشان، مازندران، مشهد، همدان ۱۴ نفر
۳ بیماری‌های داخلی اراک، ارتش (کادر ثابت / بورسیه)، اردبیل، ارومیه، اصفهان، البرز، اهواز، ایران، ایلام، بابل، بجنورد، بقیه الله (کادر ثابت / بورسیه)، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، تبریز، تهران، جهرم، دزفول، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، سمنان، شاهرود، شهرکرد، شهیدبهشتی، شیراز، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مشهد، همدان، یاسوج، یزد ۲۲۴ نفر
۴ بیماری‌های عفونی و گرمسیری اراک، اصفهان، اهواز، ایران، بابل، بندرعباس، تبریز، تهران، زاهدان، شهیدبهشتی، قزوین، کاشان، کردستان، کرمانشاه، مازندران، مشهد، همدان، یزد ۱۳۲ نفر
۵ بیماری‌های قلب و عروق مرکز قلب و عروق شهید رجایی، بقیه الله (کادر ثابت / بورسیه)، بندرعباس، بیرجند، تبریز، تهران، زاهدان، شهیدبهشتی، شیراز، قزوین، قم، کرمان، همدان، یزد ۱۸ نفر
۶ بیماری‌های مغز و اعصاب ارومیه، اهواز، بیرجند، تهران، زنجان، شهیدبهشتی، کاشان، مازندران، مشهد ۱۲ نفر
۷ بیهوشی اراک، ارتش (کادر ثابت / بورسیه)، اردبیل، ارومیه، اصفهان، البرز، اهواز، ایران، ایلام، بابل، بقیه الله (کادر ثابت / بورسیه)، بندرعباس، بیرجند، تبریز، تهران، جهرم، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، سمنان، شهرکرد، شهیدبهشتی، شیراز، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مشهد، همدان، یاسوج، یزد ۳۰۷ نفر
۸ پزشکی اجتماعی اصفهان، ایران، تبریز، تهران، شهیدبهشتی، شیراز، مازندران، مشهد ۲۳ نفر
۹ پزشکی فیزیکی و توانبخشی ارتش (کادر ثابت / بورسیه)، تبریز، تهران ۶ نفر
۱۰ پزشکی قانونی ایران، تهران، شهیدبهشتی ۲۶ نفر
۱۱ پزشکی ورزشی ایران یک نفر
۱۲ جراحی عمومی اراک، ارتش (کادر ثابت / بورسیه)، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایران، بابل، بقیه الله (کادر ثابت / بورسیه)، بندرعباس، تبریز، تهران، زاهدان، زنجان، سمنان، شهرکرد، شهیدبهشتی، شیراز، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، مازندران، مشهد، همدان، یزد ۸۳ نفر
۱۳ جراحی قفسه صدری تهران، شهیدبهشتی ۳ نفر
۱۴ جراحی کلیه و مجاری ادراری ارومیه، اهواز، ایران، بقیه الله (کادر ثابت / بورسیه)، تبریز، تهران، زاهدان، شهیدبهشتی، شیراز، قزوین، کرمان، کرمانشاه، گیلان، همدان، یاسوج، یزد ۲۱ نفر
۱۵ جراحی مغز و اعصاب اراک، ارومیه، البرز، اهواز، ایران، بیرجند، تبریز، تهران، شهیدبهشتی، شیراز، کاشان، کرمان، کرمانشاه، مشهد، همدان ۲۸ نفر
۱۶ چشم پزشکی زاهدان، کرمان ۲ نفر
۱۷ رادیوانکولوژی اهواز، ایران، تبریز، تهران، شهیدبهشتی، شیراز، مشهد، همدان ۹ نفر
۱۸ رادیولوژی اراک، ارتش (کادر ثابت / بورسیه)، اهواز، ایران، بیرجند، تهران، شیراز، مشهد ۸ نفر
۱۹ روانپزشکی اراک، اصفهان، اهواز، ایران، بابل، تبریز، زاهدان، زنجان، شهیدبهشتی، شیراز، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، قزوین، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، مشهد، همدان، یزد ۵۹ نفر
۲۰ زنان وزایمان اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایران، بابل، بقیه الله (کادر ثابت / بورسیه)، بندرعباس، تبریز، تهران، زابل، زاهدان، زنجان، سبزوار، سمنان، شهرکرد، شهیدبهشتی، شیراز، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، مازندران، مشهد، همدان، یاسوج، یزد ۹۱ نفر
۲۱ طب اورژانس اراک، ارتش (کادر ثابت / بورسیه)، اصفهان، البرز، اهواز، ایران، بقیه الله (کادر ثابت / بورسیه)، بندرعباس، تبریز، تهران، زاهدان، زنجان، سمنان، شاهرود، شهیدبهشتی، شیراز، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، مشهد، همدان، یزد ۳۷۸ نفر
۲۲ طب کار ایران، بندرعباس، تهران، مشهد، یزد ۱۱ نفر
۲۳ کودکان اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، البرز، اهواز، ایران، ایلام، بابل، بجنورد، بقیه الله (کادر ثابت / بورسیه)، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، جهرم، دانشگاه آزاد، دزفول، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، سبزوار، سمنان، شهرکرد، شهیدبهشتی، شیراز، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مشهد، همدان، یاسوج، یزد ۳۲۹ نفر
۲۴ گوش گلو و بینی و جراحی سروگردن ایران، مشهد ۲ نفر
جمع ۱۸۰۷ نفر

براساس رأی صادره در نود و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۹۸/۸/۱۹ داوطلبان با توجه به نمره و حدنصاب مرحله اصلی هر رشته محل، مجاز به انتخاب آن رشته محل هستند.

ظرفیت ۱۸۰۷ نفری برای صندلی‌های خالی آزمون دستیاری
ظرفیت ۱۸۰۷ نفری برای صندلی‌های خالی آزمون دستیاری

به بیان دیگر هر داوطلب در فرم انتخاب رشته محل خود قادر است تنها رشته محل‌هایی را مشاهده کند که نمره حد نصاب لازم آنها را کسب کرده باشد. کسب حد نصاب لازم در هر رشته محل به منزله پذیرش نهایی نیست و پذیرش نهایی براساس قوانین و مقررات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل است.

تذکر ۱: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته محل‌های مربوط به سهمیه مناطق محروم هستند، در صورت علاقه مندی به انتخاب رشته محل‌های مذکور باید براساس جدول شماره ۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی در هر رشته، جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استان‌های محل استقرار آن دانشگاه‌ها اقدام به انتخاب رشته محل کنند.

تذکر ۲: داوطلبانی که با استفاده از سهمیه استعداد درخشان و استریت معدل و … در پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی شرکت کرده‌اند، چنانچه تا تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ فارغ التحصیل شده باشند مجاز به انتخاب رشته محل هستند، در غیر این صورت شرکت ایشان در این مرحله تکمیل ظرفیت تخلف محسوب شده و براساس قوانین با آنها برخورد خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + 10 =

آخرین اخبار
آخرین مقالات
لینک های مفید