ردکردن این

مقالات بخش بهداشت

کاربرد سرکه در تمیزی کف اتاق، دیوار و مبلمانها

کف اتاق: تی را درون یک ظرف آب که محتوی یک فنجان سرکه است، قرار دهید و کف اتاقها را

کاربردهای سرکه در تمیز کردن لباس و پارچه

محفظه درونی و لوله های تخلیه: با قرار دادن ماشین در حالت چرخش کامل و ریختن یک پینت ( معادل

کاربردهای سرکه در تمیز کردن حمام

کروم و فولاد ضد زنگ: کاربرد مستقیم سرکه روی این وسایل باعث ضد عفونی و براق شدن آنها خواهد شد.

سرکه سیب نابود کننده میکروب و قارچ و باکتری

مطالعات اخیر نشان می دهد تنها ۵٪ سرکه میتواند ۹۹٪ باکتری، ۸۲٪ قارچهای متداول و ۸۰٪ میکروبها و ویروسها را